logo
|coaching en supervisie

Diverse beroepsgroepen in o.a. de hulpverlening maken gebruik van supervisie en intervisie. Daarvoor maken ze gebruik van erkende supervisoren van de LVSC (Landelijke beroepsvereniging Supervisoren en Coaches). 

De meeste beroepsgroepen kennen een nascholingsregeling gekoppeld aan een registratie. Supervisie en intervisie zijn vormen van deskundigheidsbevordering gericht op continue ontwikkeling en zelfsturendheid en passen daar goed in. Het volgen van een supervisietraject wordt gebruikt voor de (her)registratie van o.a.:

 • Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMW)
 • Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk werkers (NVMW)
 • Herregistratie Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP
 • Registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
 • Registratie Eerstelijnspsychologie NIP
 • Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)
 • alle bij de SRCT (creatief therapeuten), de NVPMT(Psychomotorisch therapeuten) en de NVPMKT (Psychomotorische kindertherapeuten)
 • Algemene Beroepsvereniging voor Counselling
 • Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS)
 • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)
 • Artsen voor Gehandicapten (AVG) in opleiding
 • Huisartsopleiding Nederland

Supervisie kunt u ook volgen los van opleiding of (her)registratie. Bijvoorbeeld:

 • omdat u als trainer / therapeut effectiever wilt werken;
 • uw vaardigheden wilt uitbreiden;
 • omdat u minder last wilt hebben van eigen belemmerende gevoelens in uw werk als hulpverlener / trainer;
 • omdat u wilt leren doortastender te werk te gaan ongehinderd door eigen vermijdingsreacties;
 • of omdat uw eigen bevlogenheid en werkplezier onderweg bent verloren en wilt hervinden.

Mijn registratienummer is: S11824.

Stel hier je vraag

Stuur door

© Fotografie: SynArt
© Fotografie: SynArt